Διεύθυνση
Κουμανιώτη 23
Πάτρα 262 22
 
Τηλέφωνο
2610-321146
 
Fax
2610-341814
 
Email